Novosti

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.97/2019 od 11.10.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ: 2137-15-26-19-45

U Koprivnici, 4.11. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.97/2019 od 11.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.97/2019 od 11.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto 

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od 11.listopada 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-19-42

U Koprivnici, 29.10.2019.

                                                                  OBAVIJEST

  

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od  11.listopada  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   

POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od 11.listopada 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-19-40

U Koprivnici, 24.10.2019.

                                                         OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od  11.listopada  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Pozivaju se dana 

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 97 /2019. od 11. listopada 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-19-39

U Koprivnici, 23.10.2019.

                                                          OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 97 /2019. od  11. listopada 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

 

Pozivaju se dana  

NATJEČAJ za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedeća zvanja

OPĆA BOLNICA „DR TOMISLAV BARDEK“

KOPRIVNICA

Klasa:132-01/19-01/15

Urbroj:2137-15-01-19-01

U Koprivnici, 15.10.2019.godine

Na temelju članka 21. Statuta Opća bolnice „Dr.Tomislav Bardek „ Koprivnica  i odobrenog Plana prijma pripravnika, dostavljenog od Ministarstva zdravstva, KLASA:023-03/19-01/99, URBROJ: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019. godine, ravnatelj raspisuje

                                                                            NATJEČAJ

 

za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika-zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu“Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za sljedeća zvanja:

1. stručni

Stranice

Subscribe to Novosti