Novosti

OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA SEPSE

    SVJETSKI DAN SEPSE 

 -WORLD SEPIS DAY-

 

obilježit će se 13. rujna 2019, u  Edukacijskom centru u 13:30 uz  

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE - RUJAN, 2019.

 OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

 K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/13

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 2.9.2019.g.       

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

                                                           NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 2.8.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ: 2137-15-26-19-56

U Koprivnici, 2.9. 2019.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 2.8.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 

KONAČNA LISTA PRISTUPNIKA ZA SPECIJALIZACIJU i ODLUKE - kolovoz 2019.

Klasa: 131-02/19-01/1.37

Broj: 2137-15-01-19-31

U Koprivnici, 30.8.2019. godine      

Lista pristupnika

                        Temeljem članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15),objavljuje se lista pristupnika s istaknutim bodovima, a koje je  izvršeno  prema pojedinom mjerilu iz članka 3. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju, i članka 6. istog Pravilnika za svaku pojedinu  specijalizaciju,   kako slijedi:

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 02.08.2019.g

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ: 2137-15-26-19-53

U Koprivnici, 23.8. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 02.08.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.74/2019 od 02.08.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto 

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od 2. kolovoza 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-19-48

U Koprivnici, 23.8.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od  2. kolovoza  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   

Stranice

Subscribe to Novosti