Novosti

POZIV KANDIDATIMA ZA INTERVJU

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-19-46

U Koprivnici, 19.8.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od  2. kolovoza  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana

OBAVIJEST Poziv na testiranje

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od  2. kolovoza  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

OBAVIJEST Temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od 2. kolovoza 2019. godine

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 74 /2019. od  2. kolovoza  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja i intervjua

 

Pozivaju se dana  19.8.2019 . godine (ponedjeljak)  u  8,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE . 29, 7. 2019.

      OPĆA BOLNICA

“DR. TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslove

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ:2137-15-26-19-01

U Koprivnici, 29.7.2019.g.   

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica

     NATJEČAJ

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ: 2137-15-26-19-80

U Koprivnici, 30.7. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto

Stranice

Subscribe to Novosti