Novosti

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE - SIJEČANJ 2017.

 

      OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-1

UR.BROJ:2137-15-26-17-1

U Koprivnici, 05.01.2017.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

 

NATJEČAJ

ODLUKA o izboru specijalizanta Saše Strahije

 OPĆA BOLNICA


«DR. TOMISLAV BARDEK»


        K O P R I V N I C A

ODLUKA o izboru specijalizanta

          OPĆA BOLNICA


«DR. TOMISLAV BARDEK»

ODLUKA o izboru specijalizanta

          OPĆA BOLNICA


«DR. TOMISLAV BARDEK»

Stranice

Subscribe to Novosti