Novosti

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme NN 2/17, od 4.1.2017. godine obavještavamo dolje navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora

KLASA: 112-02/17-01/63

UR.BROJ:2137-16-26-17-34

U Koprivnici, 20.1.2017.

  

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme NN 2/17, od 4.1.2017. godine obavještavamo dolje navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora

 

Pozivaju se slijedeći kandidati za radno mjesto stručne

Natječaj za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje

         OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

          KOPRIVNICA

Klasa: 131-02/17-01/1.0

Broj: 2137-15-01-17-01

U Koprivnici, 09.01.2017.

 

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2016. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

 

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

za specijalističko usavršavanje:

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE - SIJEČANJ 2017.

 

      OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/17-01-1

UR.BROJ:2137-15-26-17-1

U Koprivnici, 05.01.2017.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

 

NATJEČAJ

ODLUKA o izboru specijalizanta Saše Strahije

 OPĆA BOLNICA


«DR. TOMISLAV BARDEK»


        K O P R I V N I C A

Stranice

Subscribe to Novosti