Novosti

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-63

U Koprivnici, 18.7.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja –intervjua

Pozivaju se dana   

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-65

U Koprivnici, 18.7.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  provjere znanja, sposobnosti i vještina, te intervjua

Pozivaju se dana  

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-64

U Koprivnici, 18.07.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana  23.7.2019 . godine (utorak)  u  7,30  

NATJEČAJ Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za specijalističko usavršavanje:

         OPĆA BOLNICA

''DR. TOMISLAV BARDEK''

          KOPRIVNICA

KLASA: 131-02/19-01/1.37

URBROJ: 2137-15-01-19-01

U Koprivnici, 12.7.2019.

Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15.),  usvojenog Plana specijalizacija za 2019. godinu, Ravnatelj Opće bolnice »Dr. Tomislav Bardek« Koprivnica, raspisuje:

 

NATJEČAJ

 

Za izbor kandidata i prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

za specijalističko usavršavanje:

  • iz oftalmologije i optometrije (jedna specijalizacija)

OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-62

U Koprivnici, 11.7.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   18.7.2019 

Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (objavljen u Narodnim novinama br.55/2019 od 31.5.2019.g.)

KLASA: 112-01/19-01/7

UR.BROJ: 2137-15-26-19-11

U Koprivnici, 5.7. 2019.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam polaznika na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (objavljen u Narodnim novinama br.55/2019 od 31.5.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama  55/2019 od   31.5.2019.g

Stranice

Subscribe to Novosti