Obrazac za naručivanje

Poštovani, putem ovog obrasca možete se naručiti u bolnicu za uslugu koja je navedena na Vašoj uputnici.

Napomena:

  • Prikupljeni podatci neće biti pohranjeni na ovoj web stranici, već će sigurnom vezom biti poslani našim zaposlenicima koji obrađuju narudžbe. Podatci će biti korišteni isključivo za potrebe kreiranje narudžbe.