ODJEL ZA KARDIOLOGIJU

Voditelj odjela:
Željka Bakliža, dr.med., subspec. kardiologije

Glavna sestra:
Danijela Vorkapić, bacc.med.tech.