POSTUPAK ZA POHVALE/ PRIGOVORE

Poštovani,

sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18,125/19 svaka osoba ima pravo zatražiti zaštitu svojih prava s obzirom na kvalitetu, sadržaj i vrstu zdravstvene usluge koja mu se pruža.

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica nastoji  svim korisnicima zdravstvenih usluga omogućiti kvalitetnu zdravstvenu uslugu na sveopće zadovoljstvo  osoblja i pacijenata te osigurati povoljan ishod liječenja bez neželjenih posljedica.

Ukoliko ste  zadovoljni ili nezadovoljni kvalitetom pružene zdravstvene usluge, imate pravo uputiti pohvalu, prigovor (usmeno izražavanje nezadovoljstva) i pritužbu (pismeno izražavanje nezadovoljstva).

USMENO PODNOŠENJE  POHVALE/ PRIGOVORA

Pacijenti, njihove obitelji ili zakonski zastupnici / skrbnici imaju pravo iznijeti svoje  zadovoljstvo ili nezadovoljstvo pruženom kvalitetom zdravstvene usluge podnošenjem usmene pohvale ili prigovora (usmeno izražavanje zadovoljstva/ nezadovoljstva).

Predstojnici/pročelnici/voditelji ustrojstvenih jedinica Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica dužni su saslušati  pohvalu ili prigovor koji podnosi zadovoljan ili nezadovoljni korisnik i na ljubazan način zahvaliti i  pokušati otkloniti nezadovoljstvo te  provesti  korektivne / popravne radnje koje su  rješenje nezadovoljstva korisnika.

PISMENO PODNOŠENJE  POHVALE/ PRIGOVORA

Ukoliko pacijent, njegova obitelj ili zakonski zastupnik / skrbnik su zadovoljni ili nezadovoljni  kvalitetom pružene     zdravstvene usluge imaju pravo iznijeti svoje zadovoljstvo ili  nezadovoljstvo putem pismene pohvale/pritužbe (pismeno izražavanje  zadovoljstvo/nezadovoljstvo na slijedeće načine:

1.Ispunjavanjem propisanih obrazacaObrazac za prijavu pritužbe

  • Ispunjeni obrazac možete poslati putem elektroničke pošte na e-mail: kvaliteta@obkoprivnica.hr
  • Ili isprintati te ispunjeni obrazac dostaviti poštom na adresu Ravnateljstvo, Opća bolnica“Dr.Tomislav Bardek“ , Željka Selingera 1 48000 Koprivnica
     
  • Ili osobno donijeti ispunjeni obrazac odložite u sandučić za podnošenje pohvala/pritužbi koji se nalaze u prizemlju zgrade OB Koprivnica

2.Putem Knjige pohvala i pritužba koje su dostupne na svakoj ustrojstvenoj jedinici

ROKOVI ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA/PRITUŽBE

Službeni pisani odgovor dobit ćete u roku od 8 dana, ukoliko ste u potpunosti ispunili obrazac odnosno ostavili svoje osobne podatke i kontakt adresu.

Ako pritužbu nije moguće riješiti u zadanom roku dobit ćete obavijest da je pritužba u procesu rješavanja.

Anonimne pritužbe će se razmotriti, analizirati ali se na njih iz razumljivih razloga neće odgovoriti.

OSTALA PRAVA PACIJENATA

Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama vezano uz Vašu pritužbu/prigovor imate pravo uputiti pritužbu na slijedeće adrese:

1. Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200 A 10 000 Zagreb

2. Bijeli telefon 0800 7999 (besplatna telefonska linija za pritužbe, pohvale, primjedbe i prijedloge građana vezana uz ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu)

Želimo Vam ugodan boravak u našoj Bolnici i mirno rješavanje svih Vaših pritužbi/ prigovora.

 

Online obrazac za pohvale/ prigovore