Riječ skrbi

Riječ skrbi 2023. 2-2

Riječ skrbi 2-2_2023

RIJEČ SKRBI 1-2 2023.

RIJERČ SKRBI 2-2, 2022.

Glasilo OB "Dr. Tomislav Bardek"

RIJERČ SKRBI 1-2, 2022.

Glasilo OB "Dr. Tomislav Bardek"

RIJEČ SKRBI 2-2, 2021

Riječ skrbi 1-2 2021

Riječ skrbi 2-2, 2020.

Riječ skrbi 1-2.2020

Riječ skrbi 1-2.2020

Riječ skrbi 2-2, 2019

Riječ skrbi 2-2, 2019.

"Riječ skrbi" - glasilo Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica, 2-2, 2018.

Riječ skrbi broj 5

Riječ skrbi broj 5

"Riječ skrbi" - glasilo Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek", Koprivnica, 1-2, 2018.

Riječ skrbi 1-2 2017

RIJEČ SKRBI - Glasilo Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” br. 1-2

Riječ skrbi 2-2 2017