SPRIJEČAVANJE SUKOBA INTERESA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

KLASA:333-07/20-01/1.2
URBROJ:2137-15-01-20-1
U Koprivnici, 04.02.2020. godine

 

Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

 

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) objavljujemo da se Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica nalazi u sukobu interesa sa slijedećim gospodarskim subjektom:

 

  • Križevački poduzetnički centar d.o.o., I.Z. Dijankovečkog 12, 48260 Križevci, OIB: 26534484950
  • Nutricor d.o.o., Preradovićeva 10, 10000 Zagreb, OIB: 32013674802

 

S navedenim gospodarskim subjektom Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti ne smije biti podugovaratelja odabranom ponuditelju.