Edukacijski tečaj III. kategorije „ Menadžment boli kod vulnerabilne populacije“

Edukacijski tečaj III. kategorije

„ Menadžment boli kod vulnerabilne populacije“

                                                                                                                           G A L E R I J A

U organizaciji Opće bolnice „ Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica i Hrvatskog društva anestezije, reanimacije, intenzivne skrbi i transfuzije, 17. listopada 2019. godine održan je u Edukacijskom centru naše ustanove 1. Edukacijski tečaj III kategorije „ Menadžment boli kod vulnerabilne populacije“.

Dana 17. listopada obilježava se Svjetski dan borbe protiv boli s ciljem podizanja svijesti o utjecaju kronične boli na život oboljelih, njihovih obitelji i cjelokupne zajednice. S aspekta prava bolesnika važno je naglasiti da liječenje boli spada u temeljna ljudska prava. Da bi to liječenje bilo uspješno važna je edukacija bolesnika o boli, ali i edukacija zdravstvenih djelatnika i to ne samo o vrstama boli i mogućnostima liječenja već i o pristupu i komunikaciji s bolesnikom koji osjeća kroničnu bol.

Na tečaju je bilo prezentirano predavanje liječnika anesteziologa Josipa Večenaja  na temu  „Liječenje boli kod bolesnika starije životne dobi.“

Medicinske sestre iz Klinike za dječje bolesti održale su predavanje: „ Procjena boli kod djece“, Sara Grgić i Ana Marija Mešnjak te „ Bol u djece s malignim bolestima“ , Ines Kulić i Petra Majdančić.

Kolegica Marica Jerleković iz KBC Sestre milosrdnice održala je predavanje na temu „Primjena Abbey skale u bolesnika starije životne dobi sa otežanom komunikacijom“.

Kolegice iz naše ustanove održale su predavanja na temu“ Pristup liječenju boli u JIL-u“, Ksenija Begović te predavanje „ Uloga medicinske sestre u ambulanti za bol“, Brigita Benjak i Tajana Bračko Hadžija.

Predavanja su bila poučna i zanimljiva, a u pauzi od predavanja uslijedilo je ugodno druženje i zakuska delicijama iz naše bolničke kuhinje.

Održavanjem ovog tečaja podržali smo kampanju „ Borba protiv boli“. U 21. stoljeću bol ne treba trpjeti, treba je liječiti i smanjiti njezin intenzitet jer liječenje boli je osnovno ljudsko pravo. Važan je individualan i multidisciplinaran pristup u procjeni i liječenju boli. Bol je „ 5. vitalni znak“ i „ Bol je što god osoba koja je doživljava kaže da jest i postoji kad ona kaže da postoji“.

Hvala svima koji su sudjelovali u organizaciji ovog tečaja i hvala svima onima koji su se odazvali i prisustvovali.

 

Tajana Bračko – Hadžija, mag.med.techn., glavna sestra Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje OB „ Dr.T.Bardek.“ Koprivnica