NATJEČAJ za obavljanje poslova sa posebnim ovlaštenjima u Općoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica

   OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-01/21-01/3

UR.BROJ:2137-15-01-21-01

U Koprivnici, 8.2.2021.g.

                                                

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

         Na temelju članka 21.  Statuta i članka 54. i 55. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje:

NATJEČAJ

za obavljanje poslova sa  posebnim ovlaštenjima u Općoj bolnici "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica

I.

TEKST NATJEČAJA ...