NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE - SIJEČANJ 2017.

      OPĆA BOLNICA

 “DR TOMISLAV BARDEK”

     K O P R I V N I C A

 Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

 KLASA: 112-03/17-01-1

 UR.BROJ:2137-15-26-17-1

 U Koprivnici, 05.01.2017.g.

                                                 

 

OBAVIJEST O NATJEČAJU ZA ZAPOŠLJAVANJE

  

         Na temelju članka 21.  Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, Ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica raspisuje

 

 

NATJEČAJ

 

 

  1. 1.Strojobravar na neodređeno vrijeme    - 1 izvršitelj/ica

 uz probni rok od 2 mjeseca

  Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

  - škola za  KV strojobravare, bravar

 - najmanje 2 godine radnog iskustva

  Ponudi treba priložiti:

      - zamolbu

     - životopis

     - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    -  svjedodžba završene srednje škole   (preslika)

     - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

 2.Soboslikar na neodređeno vrijeme     - 1 izvršitelj/ica

 uz probni rok od 2 mjeseca

 Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

    - škola za KV radnike soboslikarskog smjera

    - najmanje 2 godine radnog iskustva.

  Ponudi treba priložiti:

      - zamolbu

     - životopis

     - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

     -  svjedodžba završene srednje škole   (preslika)

     - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

3.Serviser instalacija centralnog grijanja plinskih instalacija i plinskih uređaja,  na neodređeno vrijeme                 - 1 izvršitelj/ica

   uz probni rok od 2 mjeseca

  Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

      -  škola za KV strojobravare, bravare, automehaničare, elektromehaničare,

          montere plinskih uređaja sa položenim ispitom za rukovaoca centralnim grijanjem

      -   poželjno posjedovanje uvjerenja (potvrde) o ispitivanju zavarivača (311-plinski),

      -   najmanje 2 godine radnog iskustva.

  Ponudi treba priložiti:

     - svjedodžba          

     - zamolba

     - životopis

     - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

     - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje evidentiranom radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

4. VKV vodoinstalater  na neodređeno vrijeme     -1 izvršitelj/ica

 uz probni rok od 3 mjeseca

   Kandidat treba ispunjavati slijedeće uvjete:

      -  škola za VKV vodoinstalatere

      -   najmanje 2 godine radnog iskustva.

  Ponudi treba priložiti:

     - svjedodžba          

     - zamolbu

     - životopis

     - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

     - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom  radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

 5.Kuhar/ica u Odsjeku za dijetetiku i prehranu na neodređeno vrijeme     - 2 izvršitelja/ica  uz probni rok od 2 mjeseca

  Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

     -   završena škola za kuhare

     -   najmanje 2 godine radnog iskustva

  Ponudi treba priložiti:

      - zamolbu

     - životopis

     - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    -  svjedodžba završene škole za kuhare (preslika)

     - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom  radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

 6.Pomoćna radnica na neodređeno vrijeme      - 3  izvršitelja/ice

 uz probni rok od 2 mjeseca                         

  Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

     -  završena osmogodišnja škola

  Ponudi treba priložiti:

      - zamolbu

     - životopis

     - osobnu iskaznicu (preslika s obje strane)

    -  svjedodžba završene osnovne škole   (preslika)

     - elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom  radnom stažu ne stariju od 1 mjesec.

 

 Izabrani kandidat priložene isprave po obavijesti o izboru, a prije zasnivanja radnog odnosa, dužan je dostaviti u izvorniku, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti radnika.

  

Ako se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 35. stavak 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 19/13 – pročišćeni tekst) da bi ostvarila prednost pri zapošljavanju, dužna je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 35. stavku 5. navedenog Zakona.

  

Kandidati su u prijavi dužni navesti za koje radno mjesto se prijavljuju.

  

Poželjno je da kandidati  dostave elektroničku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

 

Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

   

S kandidatima koji ispunjavaju uvjet iz natječaja i koji podnesu urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta  iz natječaja po potrebi, a ovisno o broju prijavljenih kandidata, provest će se testiranje/razgovori.

   

O načinu provođenja testiranja/razgovora, vremenu testiranja/razgovora te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica (www.obkoprivnica.hr).

   

Ponude s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se  u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek “ Koprivnica, Željka Selingera bb, Koprivnica, s naznakom “ Za Natječaj”. Ukoliko se za neko od raspisanih radnih mjesta ne javi niti jedan kandidat, Natječaj ostaje otvoren do popunjavanja tog radnog mjesta.

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rezultati natječaja biti će objavljeni na internet stranici Opće bolnice “Dr Tomislav Bardek” Koprivnica u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

  

Bolnica pridržava diskrecijsko pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju, bez obrazloženja kao i pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično.

 

                                                        Ravnatelj:

                                                        Mato Devčić, dr.med.,specijalist anesteziologije,

                                                        reanimatologije i intenzivnog liječenja