Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.56/2020 od 13.05.2020.g

KLASA: 112-01/20-01/3

UR.BROJ: 2137-15-26-20-4

U Koprivnici, 28.5. 2020.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.56/2020 od 13.05.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.56/2020 od 13.05.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto doktora medicine u Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, na određeno vrijeme,  izabiru se  Ivana Lukša, dr.med. i Antonio Hanžek, dr.med.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

                                   Ravnatelj:

       Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

              reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                  subspecijalist intenzivne medicine

                                         v.r.