Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.94/18 od 24.10.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)

KLASA: 112-01/18-01/14

UR.BROJ: 2137-15-26-18-34

U Koprivnici, 19. 11. 2018.g.     

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.94/18 od 24.10.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.94/18 od 24.10.2018.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabiru se Emilija Zrinski, Lucia Dedi, Anamarija Voćanec Jakopović i Valerija Sabo na radno mjesto medicinske sestre, Anita Maček i Štefica Bobek na radno mjesto radnice u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove, i Luka Ivačić na radno mjesto prvostupnika sestrinstva.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

                                                                           Ravnatelj:

                                               Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                    reanimatologije i intenzivnog liječenja

                                                                              v.r.