Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ: 2137-15-26-19-80

U Koprivnici, 30.7. 2019.g.

       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.63/2019 od 28.6.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto stručnog prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca odabire se Ana Šipušić, za radno mjesto stručnog prvostupnika/ce sestrinstva  na određeno vrijeme  Valerija Sabo i Siniša Kragulj.

Za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za zaštitu okoliša na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci izabran je Lovro Tirić.

Za radno mjesto radnice spremačice u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove na neodređeno vrijeme uz probni od 1 mjesec izabrane su Nevenka Vindić, Štefica Bobek i Janja Botko a za radno mjesto pomoćnog radnika na neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec u Odsjeku za dijetetiku i prehranu Luka Križanić.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

                                                                            Ravnatelj:

                                                  Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                         reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                             subspecijalist intenzivne medicine

                                                                               v.r.