Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 02.08.2019.g

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ: 2137-15-26-19-53

U Koprivnici, 23.8. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 02.08.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.74/2019 od 02.08.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto stručnog prvostupnika/ce sestrinstva na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca odabire se Nensi Vučković.

Za radno mjesto medicinske sestre/tehničara na neodređeno vrijeme uz probni rad od 2 mjeseca izabrane su Marijeta Bogomolec, Lucija Čehok i Lucija Prpoš, a na radno mjesto medicinske sestre na određeno vrijeme Marieta Petrović.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

                                   Ravnatelj:

            Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                    reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                      subspecijalist intenzivne medicine

                                       v.r.