Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.118/20 od 28.10.2020.g.)

KLASA: 112-01/20-01/5

UR.BROJ: 2137-15-26-20-72

U Koprivnici, 19. 11. 2020.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.118/20 od 28.10.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

               Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.118/20 od 28.10.2020.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica odabire se Franciska Čanaki na radno mjesto ing.medicinske radiologije na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, Ivan Božić na radno mjesto ing. med.radiologije na određeno vrijeme, Ivana Škriljak i Josipa Šafar na radno mjesto prvostupnice fizioterapije na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca, Luka Ernečić na radno mjesto prvostupnika fizioterapije na određeno vrijeme, Ljiljana Saboliček, Suzana Rumenjak i Kristina Šulj na radno mjesto radnice spremačice na neodređeno vrijeme uz probni rad od 1 mjesec.

                    Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

                                   Ravnatelj:

          Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

              reanimatologije i intenzivnog liječenja,

              subspecijalist intenzivne medicine

                                        v.r.