Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 2.8.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/12

UR.BROJ: 2137-15-26-19-56

U Koprivnici, 2.9. 2019.g.   

  

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.74/2019 od 2.8.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.74/2019 od 2.8.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto prvostupnika fizioterapije  na neodređeno vrijeme odabire se Ivana Bosilj, a za radno mjesto  fizioterapeutskog tehničara na neodređeno vrijeme  Dominik Gregl.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

                                   Ravnatelj:

           Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                 reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                   subspecijalist intenzivne medicine

                                       v.r.