Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.84/2019 od 6.9.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/13

UR.BROJ: 2137-15-26-19-40

U Koprivnici, 1.10. 2019.g.

      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.84/2019 od 6.9.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.84/2019 od 6.9.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica za radno mjesto stručne prvostupnice/ka sestrinstva  na neodređeno vrijeme odabiru se  Antonija Draganić, Aldin Badnjević i Violeta Mati, za radno mjesto medicinske sestre na neodređeno vrijeme  Marija Kerečin i Martina Matijašić, za radno mjesto medicinske sestre na određeno vrijeme Suzana Kuzmić, Samantha Štetka i Dajana Janković Repić, za radno mjesto medicinske sestre primalje Ivona Vincetić i za radno mjesto radnice spremačice Dejana Dautanec.

Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

 

                                                 Ravnatelj:

                       Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                               reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                subspecijalist intenzivne medicine

                                                     v.r.