Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.101/2019 od 23.10.2019.g)

KLASA: 112-01/19-01/15

UR.BROJ: 2137-15-26-19-70

U Koprivnici, 18.11. 2019.g.       

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.101/2019 od 23.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.101/2019 od 23.10.2019.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto farmaceutske tehničarke- pripravnika   na određeno vrijeme odabire se  Valerija Hartman Nemeček i Aleksandra Grubačević,  za radno mjesto prvostupnika radiološke tehnologije- pripravnika na određeno vrijeme  Petra Pavleković, za radno mjesto prvostupnika fizioterapije- pripravnika na određeno vrijeme Leana Resumović i Helena Bekčec, za radno mjesto fizioterapeutskog tehničara – pripravnika na određeno vrijeme Endy Grčić i Ljiljana Cenkovčan, za radno mjesto prvostupnika radne terapije- pripravnika na određeno vrijeme Elizabeta Gršić.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dana u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

 

S poštovanjem,

 

                                    Ravnatelj:

           Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije

                    reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                     subspecijalist intenzivne medicine

                                       v.r.