Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.26/2021 od 12.3.2021.g.)

KLASA: 112-01/21-01/6

UR.BROJ: 2137-15-26-21-13

U Koprivnici, 7.4. 2021.g.      

Predmet: Obavijest o rezultatima javnog natječaja za prijam u radni odnos (objavljen u Narodnim novinama br.26/2021 od 12.3.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama br.26/2021 od 12.3.2021.g., Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na Internet stranici Opće bolnice “Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica  za radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva na  neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca   izabrana je Lucija Sabolić.

              Uvid u materijale postupka možete izvršiti svakog radnog dan u Odsjeku za pravne i  kadrovske poslove Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica.

Svim kandidatima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom u našoj Bolnici.

S poštovanjem,

                                   Ravnatelj:

       Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

              reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                subspecijalist intenzivne medicine

                                       v.r.