OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 133 /2020. od 2.prosinca 2020. godine

KLASA: 112-01/20-01/7

UR.BROJ:2137-15-26-20-29

U Koprivnici, 15.12.2020.

 

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno  vrijeme, NN 133 /2020. od  2.prosinca  2020. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja  usmene provjere znanja – intervjua

Pozivaju se dana 18 .12.2020 . godine (petak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre primalje na neodređeno vrijeme:

 (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

1.

Iva Golub

2.

Ana Marija Crnčić

Pozivaju se dana 18.12.2020 . godine (petak)  u  8,30   sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  provjeru znanja-usmeno testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na neodređeno i  određeno  vrijeme:

(ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-

BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

1.

Ivana Grčić

2.

Jelena Hojsak

3.

Tatjana Gostović

4.

Tajana Jambrušić

5.

Melani Habjan

6.

Valentina Kladić

7.

Jelena Ruk

8.

Lucija Draganić

9.

Valentina Gazivoda

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za usmeno testiranje i  intervju:

  • Proces zdravstvene njege  (Gordana Fučkar)
  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)

Pozivaju se dana 18 .12.2020 . godine (petak)  u  9,30 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na   provjeru znanja- usmeno  testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto radnice  medicinske sestre/tehničara  na neodređeno vrijeme:

 (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

1.

Marieta Petrović

2.

Suzana Kuzmić

3.

Tamara Hudoletnjak

4.

Ana Prilika

5.

Samantha Štetka

6.

Valerija Sabo

7.

Nikola Krakan

8.

Lucija Draganić

9.

Luna Đurinčić

10.

Tomislav Triplat

11.

Adriano Seleš

12.

Marija Kerečin

13.

Helena Tuksor

14.

Antonija Škvorc

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)                

 

S poštovanjem,

                         Odsjek za pravne i kadrovske poslove