OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od 29. svibnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/9

UR.BROJ:2137-15-26-19-52

U Koprivnici, 14.6.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 54 /2019. od  29. svibnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana   18.6.2019 . godine (utorak)  u  8,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva na neodređeno i određeno vrijeme:

1.

Mihaela Kosec

2.

Valerija Sabo

3.

Valetina Kladić

4.

Dijana Vukina

Pozivaju se dana  18.6.2019 . godine (utorak)  u  9,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na   intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  medicinske sestre  na određeno i neodređeno vrijeme:

1.

Jelena Stubičar

2.

Ana Prilika

3.

Petra Frankol

4.

Valerija Sabo

5.

Gabrijela Horvat

6.

Lea Čanaki

7.

Marija Kerečin

Pozivaju se dana  18.6.2019 . godine (utorak)  u 9,45 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto kuhara/ice  na neodređeno vrijeme:

1.

Mateja Krajnović

2.

Žaklina Pavliš

3.

Bernardica Čokonaj

4.

Luka Križanić

Pozivaju se dana  18.6.2019 . godine (utorak)  u  10,30  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto   radnika/ce spremačice  na određeno vrijeme:

1.

Maja Zagorščak

2.

Martina Prosenjak

3.

Nevenka Vindić

 

S poštovanjem,

 

                      Odsjek za pravne i kadrovske poslove