OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-63

U Koprivnici, 18.7.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja –intervjua

Pozivaju se dana   25.7.2019 . godine (četvrtak )  u 9,30  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara  na neodređeno vrijeme:

1.

Valerija Sabo

2.

Arijana Korošec

 

Pozivaju se dana   25.7.2019 . godine (četvrtak)  u 10,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto stručnog prvostupnika/ice sestrinstva na određeno i  neodređeno vrijeme:

1.

Siniša Kragulj

2.

Ana Šipušić

3.

Valerija Sabo

 

S poštovanjem,

                                             Odsjek za pravne i kadrovske poslove