OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 84 /2019. od 6. rujna 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/13

UR.BROJ:2137-15-26-19-35

U Koprivnici, 19.09.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 84 /2019. od  6. rujna  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

 

Pozivaju se dana  23. 9.2019 . godine (ponedjeljak)  u  8,00  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na   neodređeno  vrijeme:

1.

Aldin Badnjević

2.

Marina Uremović

3.

Sandra Grivić

4.

Antonija Draganić

5.

Iva Majbaum

6.

Tajana Jambrušić

7.

Violeta Mati

8.

Katarina Poljak

9.

Marija Vranić

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Proces zdravstvene njege  (Gordana Fučkar)
  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)

           

Pozivaju se dana   23. 9.2019 . godine (ponedjeljak)  u  9,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara  neodređeno i određeno  vrijeme:

1.

Tanja Kranjec

2.

Martina Matijašić

3.

Suzana Kuzmić

4.

Ivana Mežnarić

5.

Kertez Ana

6.

Marija Kerečin

7.

Samantha Štetka

8.

Gabrijela Horvat

9.

Katarina Poljak

10.

Dajana Janković Repić

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)     

 

S poštovanjem,

                                Odsjek za pravne i kadrovske poslove