OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 84 /2019. od 06. rujna 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/13

UR.BROJ:2137-15-26-19-36

U Koprivnici, 23.9.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 84 /2019. od  06. rujna 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja –intervjua

Pozivaju se dana   26.9.2019 . godine (četvrtak )  u 7,30  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre primalje na neodređeno  vrijeme:

1.

Ivona Vincetić

2.

Iva Golub

Pozivaju se dana   26.9.2019 . godine (četvrtak)  u 8,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto  radnice spremačice u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove  na određeno  vrijeme:

1.

Ljiljana Saboliček

2.

Dejana Dautanec

3.

Vesna Ranilović

 

S poštovanjem,

                                                                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove