OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 97 /2019. od 11. listopada 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-19-39

U Koprivnici, 23.10.2019.

                                                        OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 97 /2019. od  11. listopada 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

Pozivaju se dana  28.10.2019 . godine (ponedjeljak)  u  8,00  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnice sestrinstva na   neodređeno  vrijeme:

1.

Lucija Sabolić

2.

Lovro Šoštarić

3.

Marina Uremović

4.

Matea Čupić

5.

Petra Jakupec

6.

Kristina Erdec

7.

Tajana Jambrušić

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Proces zdravstvene njege  (Gordana Fučkar)
  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)     

Pozivaju se dana   28. 10.2019 . godine (ponedjeljak)  u  9,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto medicinske sestre/tehničara  neodređeno i određeno  vrijeme:

1.

Matea Čupić

2.

Lucija Kopornić Kovač

3.

Arijana Korošec

4.

Franciska Hodak

5.

Ivana Mežnarić

6.

Ana Sabolić

7.

Antonia Lalić

8.

Mirela Knapić

9.

Anamarija Voćanec Jakopović

10.

Tanja Kranjec

11.

Gabrijela Horvat

12.

Mia Pintera

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)
  • Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)     

 

S poštovanjem,

                                               Odsjek za pravne i kadrovske poslove