OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme NN 3/17, od 11.1.2017. godine obavještavamo dolje navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora

KLASA: 112-02/17-01/1

UR.BROJ:2137-16-26-17-190

U Koprivnici, 23.1.2017.

 

 

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno vrijeme NN 3/17, od  11.1.2017. godine obavještavamo dolje navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja razgovora

 

Pozivaju se slijedeći kandidati za radno mjesto pomoćne radnice/ka:

 

Nadica Novogradec

 

Valerija Papež

 

Ivica Koluder

 

Marija Čižmešija

 

Biserka Grahovac

 

Sanja Krsnik

 

Igor Grčić

 

Ružica Gabaj

 

Marina  Dević

 

Ivana Demeter

 

Marina Golubić

 

Martina Šimčić

 

Milica  Grgić

 

Roberto Jadanić

 

Ivana Došen

 

Maria Sobota

 

Roberto Janković

 

Nada Posavec

 

Adriana Ivurin pantelić

 

Vesnica Ledinski

 

Martina Novak

 

Željka Ivančan

 

Nada Ištvan

 

Valentina Mačinković

 

Valentina Šimunčić

 

Matej Stoprd

 

Anita Ištvanović

 

Željkic Vitelić

 

Gabi Sambol

 

Ivica Palfi

 

Martina Petrović

 

Nevenka Bubnjar

 

Ines Medved

 

Željko Pribanić

 

Snježana Domitrović

 

Danijel Rein

 

Nikola Saboliček

 

Ljiljana Saboliček

 

Kristina Čengija

 

Domagoj Krajnović

 

Božo Sušilović

 

Dražen Žagar

 

Brankica Bračko

 

Kukec Željka

 

Dragana Mošocki

 

Darko Višnjić

 

Nadica Vugrinec

 

Nada Colić

 

Jelena Posavec

 

Zvjezdana Česi

 

Valentino Kapitanić

 

Vesna Horvat

 

Željka Obran

 

Ana Pintarić

 

Dijana Buhinjak

 

Marko Habek

 

Jelena Brković

 

Kata Kolarek

 

Marina Vusić

 

Đurđa Grdić

 

Sunčica ledinski

 

Ivka Mehkek

 

Alma Lukan

 

Dragica Lulić

 

Lidija Šegović

 

Karko Mioč

 

Igor Sitar

 

Matija Oskar Đurec

 

Klaudija Logar

 

Ana Benotić

 

Snježana Forgač

 

Korana Jambor

 

Valentina Podolski

 

Marina Jendrić

 

Nikolina Kozić

 

Katarina Ružić

 

Kristina Puž

 

Sabina Marković

 

Mario Colić

 

Natalija Kuzman

 

Kristina Crnoja

 

Ivanka Pribanić

 

Mirela Knežević

 

Anita Maček

 

Marina Ječmenjak

 

Daliborka Strmečki

 

Marko Jazvec

 

Vida Šabarić

 

Mario Vidović

 

Gaži Barbara

 

Ivana Žufika

 

Zdravka Komes

 

Josip Kranjčić

 

Jelena Boroš

 

Danijela Šoštarić

 

Dubravka Harmadi

 

Jasna Maletič

 

Dijana Dovečer

 

Radana Brezovački

 

Davor Bukovčan

 

Lizabeta Prenka

 

Željka Mujčinović

 

Andrea Ferenčak

 

Marija Lazar

 

Dražen Dolenec

 

Mihaela Pobi

 

Marijana Firšt

 

Spomenka Markeš

 

Gordan Krajačić

 

Nada Perlok

 

Dijana Špoljarić

 

Sanja Vida

 

Tihana Vučetić

 

Ksenija Posavec

 

 Valentina Jurenec

 

Jasmina Perić

 

 

 
 
 

 

Pozivaju se slijedeći kandidati za radno mjesto KV kuhara/ice:

 

 

Darko Geci

 

Davorka Oreški

 

Davor Ferenčak

 

Nikola Petrin

 

Ivana Gašparić

 

Mirko Ivurin

 

Paula Vurovec

 

Dominik Horvat

 

Dubravka Erhatić

 

Marina Sever

 

Mateja Mihalić

 

Leon Šprem

 

Makrina Ana Saboliček

 

Mihaela Pobi

 

Borislav Lončarić

 

Anamarija Lončarek

 

a koji su podijeli zamolbu za gore navedena  radna mjesta   na neodređeno  vrijeme na razgovor  dana  27.  siječnja 2017. godine (petak ) u 10:00 sati  u Upravu Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica ( I kat).

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

 

                                                                                              Odsjek za kadrovske poslove