OBAVIJEST temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme, NN 44/2019. od 30. travnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-19-04

U Koprivnici, 13.5.2019.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme, NN 44/2019. od  30. travnja  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja - testiranja

Pozivaju se dana   17.5.2019 . godine (petak)  u   8,00 sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto stručne prvostupnice sestrinstva na određeno vrijeme:

1.

Valentina Gazivoda

2.

Sandra Grivić

3.

Siniša Kragulj

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

Proces zdravstvene njege  (Gordana Fučkar)

Zdravstvena njega  3  (Broz.Budisavljević.Franković)

Zdravstvena njega kirurških bolesnika –opća ( Nada Prlić)

 

 

S poštovanjem,

                                                             Odsjek za pravne i kadrovske poslove