OBAVIJEST ZA PACIJENTE - FIZIKALNA TERAPIJA I REUMATOLOGIJA

NARUDŽBA ZA PREGLED FIZIJATRA DR. BRLEČIĆA  - PITATI NA TELEFON 048/ 251-116 OD 15:00 DO 18:00 SATI.