ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

      OPĆA BOLNICA

“DR TOMISLAV BARDEK”

      K O P R I V N I C A

Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove

KLASA: 112-03/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-75

U Koprivnici, 29.7.2019.g.               

 

         Na temelju članka 21. Statuta Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica, ravnatelj Opće bolnice "Dr Tomislav Bardek" Koprivnica donosi odluku o

 

PONIŠTENJU DIJELA  NATJEČAJA

 

Objavljenog u Narodnim novinama br. 63/2019 od  28.lipnja 2019.godine,  na Internet stranicama  Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek Koprivnica, te kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i to:

 

 

  • Stručna prvostupnik/ica sestrinstva na neodređeno vrijeme              - 1 izvršitelj/ica

uz probni rad od 3 mjeseca

 

  • Medicinska sestra/tehničar na neodređeno vrijeme                           - 3 izvršitelja/ice

uz probni rad od 2 mjeseca

 

                                                                                                Ravnatelj:

                                                                     Mato Devčić, dr.med.specijalist anesteziologije,

                                                                            reanimatologije i intenzivnog liječenja,

                                                                                subspecijalist intenzivne medicine