PONOVNO AKTIVIRANJE RADA "COVID-19" AMBULANTE

Prema odluci stožera Koprivničko-križevačke županije  ponovno se aktivira  rad  „COVID-19“ ambulante koja se nalazi u prostorima Doma zdravlja na adresi Trg Dr. Tomislava Bardeka 10.  U  „COVID -19“  ambulanti uzimat će se  obrisci  bolesnicima za elektivne zahvate.

Ambulanta će raditi od ponedjeljka do subote u vremenu od 7-9 sati.