POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od 11.listopada 2019. godine

 

KLASA: 112-01/19-01/14

UR.BROJ:2137-15-26-19-40

U Koprivnici, 24.10.2019.

                                                       OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno i određeno vrijeme, NN 97 /2019. od  11.listopada  2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua.

Pozivaju se dana   28.10.2019 . godine (ponedjeljak)  u  13,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto psihologa na određeno vrijeme:

 

1.

Maja Blažek

2.

Anamarija Hajsok

3.

Marina Šarić

4.

Plamenka Perko

5.

Danijela Božić

6.

Stela Omerzo

7.

Berislav Šporčić

 

S poštovanjem,

                                       Odsjek za pravne i kadrovske poslove