POZIV NA INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od 28. lipnja 2019. godine

KLASA: 112-01/19-01/11

UR.BROJ:2137-15-26-19-70

U Koprivnici, 25.7.2019.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno i neodređeno vrijeme, NN 63 /2019. od  28. lipnja 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja –intervjua

Pozivaju se dana   29.7.2019 . godine (ponedjeljak )  u 8,00  sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto pomoćne radnice u Odsjeku za dijetetiku i prehranu na neodređeno  vrijeme:

1.

Marina Krtanjek

2.

Tanja Bratić Bricelj

3.

Ljiljana Saboliček

4.

Nevenka Vindić

5.

Gordana Šignjar

6.

Maja Zagorščak

7.

Luka Križanić

8.

Alen Škalić

Pozivaju se dana   29.7.2019 . godine (ponedjeljak)  u 9,00 sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto spremačice u Odsjeku za čišćenje i druge pomoćne poslove  na neodređeno  vrijeme:

1.

Andrea Ferenčak

2.

Tanja Bratić Bricelj

3.

Ljiljana Saboliček

4.

Kristina Mirović

5.

Štefica Bobek

6.

Maja Zagorščak

7.

Janja Botko

8.

Marina Krtanjek

9.

Nevenka Vindić

S poštovanjem,

                  Odsjek za pravne i kadrovske poslove