Poziv na INTERVJU temeljem Natječaja za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo od 20. studenog 2019. godine

KLASA: 112-06/19-01/15

UR.BROJ:2137-15-26-19-23

U Koprivnici, 3.12.2019.

 

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo od  20. studenog 2019. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua

Pozivaju se dana  6.12.2019 . godine (petak)  u  8,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika/ce fizioterapije-pripravnika:

1.

Elena Bobetić

2.

Katja Martinović

3.

Antonio Ferenčić

4.

Marin Kozić

5.

Iva Košćak

6.

Ines Ban

7.

Magdalena Jurković

8.

Gabrijela Kovačić

10.

Sanja Javorski

11.

Ena Čizmazija

12.

Nikolina Bočkaj

13.

Ana Marija Treščin

14.

Ana Zobundžija

 

Pozivaju se dana  6.12.2019 . godine (petak)  u  9,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto fizioterapeutskog tehničara/ke-pripravnika:

1.

Darin Žaja

2.

Katarina Šerbeđija

3.

Magdalena Matičević

4.

Karmen Mesarov

5.

Romana Maria Crvenković

6.

Filip Frankol

7.

Ana Benotić

8.

Denis Barunđek

9.

Petra Šestak

10.

Valentina Šestak

11.

Marko Japarić

12.

Nives Buhinjak

13.

Ivona Krčmar

14.

Dorotea Miličić

15.

Maja Biletić

Pozivaju se dana  6.12.2019 . godine (petak)  u  10,00   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika radiološke tehnologije-pripravnika:

 

1.

Ema Janjić

 

Pozivaju se dana  6.12.2019 . godine (petak)  u  10,15   sati u Upravu bolnice, 1 kat. na  intervju sljedeći kandidati za radno mjesto prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike-pripravnika:

 

1.

Antoneta Sekulić

2.

Ana Krivokuća

 

 

 

S poštovanjem,

Odsjek za pravne i kadrovske poslove