POZIV ZA KANDIDATE ZA TESTIRANJE

KLASA: 112-01/21-01/2

UR.BROJ:2137-15-26-21-21

U Koprivnici, 19.2.2021.

OBAVIJEST

 

Temeljem Natječaja za zapošljavanje na  neodređeno vrijeme, NN 9 /2021. od  3. veljače 2021. godine obavještavamo  navedene kandidate o mjestu i vremenu održavanja pisane provjere znanja – testiranja

Pozivaju se dana  25.02.2021 . godine (četvrtak)  u  8,00  sati u Edukacijski centar, 1 kat. na  pisanu provjeru znanja- testiranje sljedeći kandidati za radno mjesto električara u praonici rublja na neodređeno  vrijeme:

1.

Ronald Takač

2.

Vedran Mikulinjak

3.

Josip Jurenec

4.

Andro Zebec

5.

Tihomir Matijašec

6.

Danijel Lor

7.

Vedran Vrhovski

8.

Zlatko Broz

9.

Mario Pribeg

10.

Marko Komes

 

VAŽNO:

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

  • Statut Opće bolnice „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica
  • www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)
  • Pravilnik o kućnom redu
  • www.obkoprivnica.hr-opći akti bolnice)
  • „Osnove elektrotehnike1“- udžbenik sa zbirkom zadataka za 1.razred srednjih elektrotehničkih škola, Nedjeljka Furčić, Vesna Vasilj i Antun Sertić, Neodidakta, Zagreb 2009.
  • „Osnove elektrotehnike1“- radna bilježnica za 1.razred srednjih elektrotehničkih škola, Nedjeljka Furčić, Neodidakta, Zagreb 2009.

 

S poštovanjem,

                                                                                              Odsjek za pravne i kadrovske poslove