PROMJENA TERMINA ODRŽAVANJA INTERVJUA za pripravnike -stručne prvostupnike radne terapije

KLASA:132-01/21-01/8

UR.BROJ:2137-15-26-21-131

U Koprivnici, 2.4.2021.

OBAVIJEST

Temeljem Natječaja  za zapošljavanje na određeno vrijeme pripravnika –zdravstvenih radnika (NN26 /2021 od 12.3.2021.g) putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu „Dr Tomislav Bardek“ Koprivnica obavještavamo kandidate o vremenu održavanja razgovora s kandidatima- intervjua

Zbog epidemiološke situacije došlo je do promjene  održavanja intevjua za pripravnike -stručne prvostupnike radne terapije pa se isti pozivaju  dana 8.4.2021 . godine (četvrtak)  u  8,00 sati u Edukacijski centar Bolnice, 1 kat Bolnice.

 (ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE NIJE OMOGUĆEN ULAZ U BOLNICU STOGA MOLIMO PRIČEKATI PRI ULAZU U BOLNICU KOD MEDICINSKO-BIOKEMIJSKOG LABORATORIJA)

 

1.

KARMEN CETINIĆ

2.

IVA HENDELJA

3.

NIVES KRNJAK

4.

TIA KALŠAN

5.

LANA BAREŠIĆ

6.

IVANA VUKALOVIĆ

7.

JELENA MARKOTA

8.

KATRIN ERCEG

9.

HANA ČRNJEVIĆ

10.

DANIRA MARETIĆ

11.

EMA VRBANEC

12.

ANAMRIJA ŽARKOVIĆ

13.

KATARINA PERNAR

 

S poštovanjem,

                            Odsjek za pravne i kadrovske poslove