Treći Kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije, kojim se obilježava Međunarodni dan sestrinstva (12. svibnja), održan je 10. i 11. svibnja u Koprivnici (kino „Velebit“)

Treći Kongres sestrinstva Koprivničko-križevačke županije, kojim se obilježava Međunarodni dan sestrinstva (12. svibnja), održan je 10. i 11. svibnja u Koprivnici (kino „Velebit“)

                        Riječ je o skupu po kojemu organizacija ovdašnjih medicinskih sestara i tehničara odskače od ostalih u Hrvatskoj, rekla je jedna od organizatorica, glavna sestra koprivničke Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Ružica Evačić:

– Moram ponosno istaknuti da smo jedina županija u Hrvatskoj koja ima ovakve stručne skupove za sestrinstvo organizirane kako bi mogle biti prisutne sve medicinske sestre, bez obzira na to rade li u bolnici, ambulantama opće medicine ili u kućnoj njezi.

Tema kongresa “Dnevna bolnica – izazov za rad u multidisciplinarnom timu” izabrana je u skladu s aktualnostima i novim profesionalnim izazovima uvjetovanima pružanjem medicinske skrbi kroz dnevne bolnice. Time se vrijeme boravka pacijenata u bolnici s nekoliko dana skraćuje na prosječno oko šest sati. To znači, da se obrada pacijenata i rješavanje njihovih problema obavljaju u vrlo kratkom vremenu, za što je potrebna vještina i poznavanje struke.

Pacijent dolazi sa svojim zahtjevom. Najčešće je riječ o medicinsko-tehničkom ili dijagnostičkom postupku koji treba obaviti. No, kao i u višednevnu hospitalizaciju, pacijent dolazi sa svim svojim osnovnim ljudskim potrebama. Upravo tu dolazi do izražaja jako dobra profesionalna osoba koja sve to može u kratkom vremenu prepoznati i zadovoljiti. Osim toga, potrebna je i jako dobra suradnja ne samo medicinske sestre i liječnika, već i svih ostalih profesionalaca u zdravstvu koji u kratkom vremenu moraju obraditi svakog pojedinog pacijenta, poput onih u laboratoriju, radiologiji i ostalim dijagnostičkim djelatnostima.

Tijekom dva dana prezentirana su iskustva djelovanja u dnevnim bolnicama  od strane bolničkih liječnika i sestara. Razmjena informacija i iskustava pridonijet će da sestrinska skrb bude što kvalitetnija, a pacijenti što zadovoljniji.