UPUTE ZA BOLESNIKE S PRIJELOMOM

Prijelom je ozljeda koja izaziva prekid kontinuiteta kosti. Nastaje djelovanjem jake vanjske sile, ali ponekad može nastati zbog povećane lomljivosti kostiju.
Rentgenskim snimanjem se utvrđuje prijelom i njegove osobine te mogućnost liječenja.

Liječenje

 • u slučaju da se ulomci slomljene kosti nisu pomaknuli - gips longeta
 • u slučaju da su se ulomci slomljene kosti pomaknuli, ali se mogu staviti u normalni    položaj bez operacije - repozicija - namještanje ulomaka; - gips logeta
 • u slučaju da liječenja zahtijeva operaciju tada je potreban i ostanak u bolnici

Liječenje prijeloma se kod kuće može nastaviti sa slijedećim:

 • mirovanje
 • elevacija – uzdignuti položaj ozlijeđenog dijela tijela
 • analgetika – lijekova protiv bolova, po potrebi: Lupocet, Ibuprofen, Voltaren i sl.  (nikad na prazan želudac)

U slučaju da:

 • ozlijeđeni dio tijela počne jako oticati, promijeni boju ili izgubite osjet
 • se pojača bol ili se ponovno javi
 • u slijedećih nekoliko sati, odmah se vratite na ODJEL HITNE MEDICINE.

Inače kontaktirajte svog liječnika ili ako je nedostupan hitnu medicinsku pomoć.
Nakon sedam (7) dana je potrebno doći na kontrolu kirurga s uputnicom za rtg.

Briga za gips i/ili longetu

Potrebno je:

 • održavati gips/longetu čistim i suhim
 • ne opterećivati gips/longetu da ne bi došlo do pucanja ili rastezanja longete