UROLOŠKA AMBULANTA

Urološka ambulanta nalazi se u okviru kirurške poliklinike.

Telefon:  048/ 251-610 -- 048/ 251-730